Program Studi

  1. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI).
  2. Pendidikan Agama Islam (PAI).
  3. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).
  4. Ekonomi Syariah
  5. Ilmu Al-Quran & Tafsir
Translate »